Rękojmia /reklamacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI (REKLAMACJE)

Zgodnie z przepisami prawa macie Państwo po ustaleniu wady prawo do: 

  1. złożenia oświadczenia  o żądaniu obniżenia ceny, 
  2. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale nie kiedy wada jest nieistotna),
  3. żądać wymiany na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.                                                   

Ponosimy odpowiedzialność na zasadach Kodeksu Cywilnego za wady i w ciągu 14 dni ustosunkujemy  się do oświadczenia lub Państwa żądania.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi występuje jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wejścia w posiadanie rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu jej objęcia w posiadanie. Państwa prawo ogranicza się do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie upływa wcześniej  niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli była to rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Wyjątek stanowi jeśli określimy my lub producent termin przydatności rzeczy upływa po dwóch latach od momentu wydania rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem tego terminu.