Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa możecie Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin od odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia , w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Chcąc odstąpić od umowy  należy poinformować o tej decyzji na formularzu ODSTĄPIENIA OD UMOWY na drodze elektronicznej lub metodą pocztową. Adresy podane w dziale KONTAKT.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa koszty, łącznie z kosztami dostarczenia produktów (oprócz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostaje dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Państwo w transakcji, chyba,że wyrażą Państwo zgodę na inny sposób.

Nadmieniamy,że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub do czasu, gdy otrzymamy dowód jej odesłania. Rzeczy bowiem należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż do 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Wówczas termin jest zachowany.